Huisregels

Regels en veiligheid
De organisatie van PreSail IJmond doet er alles aan om zorg te dragen voor de veiligheid van de bezoekers, de artiesten en de deelnemende organisaties. Dit kunnen wij niet zonder jullie medewerking. Daarom doen wij ook een beroep op jouw eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Houd je aan onderstaand huisreglement en volg de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging op indien van toepassing. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Havenfestival IJmuiden een gezellig en gemoedelijk evenement blijft.

Volg aanwijzingen op
De Havenfestival-crew is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het veiligheidsbeleid, bijvoorbeeld bij noodsituaties. Volg daarom te allen tijde de aanwijzingen op!

Strafbare feiten
Strafbare feiten (diefstal, heling, drugsbezit, dealen, mishandeling, wapenbezit etc.) zijn altijd reden tot ontzegging van toegang tot het evenemententerrein of uitzetting. Plegers worden overgedragen aan politie. Harddrugs en wapens worden in beslag genomen en overgedragen aan politie.

Video-opnames en foto's
Op Havenfestival IJmuiden worden video-opnames en foto's van het publiek gemaakt.

Toegang- en leeftijdscontrole
Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid is het mogelijk dat je bij het betreden van het terrein wordt gecontroleerd. Daarnaast kunnen wij jouw in het kader van de minimumleeftijd voor alcohol verkoop vragen om een legitimatiebewijs.

Onder de 18 jaar geen alcohol
Het is uitdrukkelijk verboden voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te kopen of te drinken. Ook het aanbieden van alcohol aan niet 18-jarigen is niet toegestaan. Ben je wel ouder dan 18 jaar, maar is er onduidelijkheid over je leeftijd? Dan moet je bij de drankuitgifte punten na overleg van een geldig identiteitsdocument (ID kaart, paspoort of rijbewijs) een polsbandje halen waarna je alcohol kan kopen.

Verkeer op het evenemententerrein
Tijdens het evenement zijn diverse straten afgesloten voor verkeer. Het gehele evenemententerrein is dan voetgangersgebied. Het is na 10.30 uur niet toegestaan over het evenemententerrein te fietsen of te rijden met een auto of bromfiets. Scootmobiels zijn wel toegestaan. Je wordt vriendelijk verzocht fietsen in de daarvoor bestemde fietsenstalling te plaatsen en niet aan hekken vast te maken. Fietsen die hinderlijk zijn geparkeerd zullen worden verwijderd.

Varen door de havens
Het is verboden om tijdens het evenement commerciële vaartochten te houden door de havens zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Voor het varen door de havens gelden verder de normale vaarregels. Je wordt dringend verzocht hier extra alert op te zijn. Degene die zich hier niet aan houdt zal uit de haven geweerd worden. Een ieder die in of in de buurt van de havens vaart is verplicht het daarvoor bestemde VHF kanaal uit te luisteren. Let op: tijdens het Havenfestival IJmuiden is het niet mogelijk om aan te meren!

Verboden mee te nemen
De volgende zaken mag je niet meenemen naar het evenemententerrein:
- Wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt
- Drugs
- Lachgaspatronen of lachgasflessen
- Objecten die door grootte, vorm of gewicht gevaar kunnen opleveren voor medebezoekers
- Spuitbussen
- Barbecues
- Drones
- Spandoeken cq. uitingen ter ondersteuning van demonstraties en acties
Neem bij twijfel contact op via info@havenfestivalijmuiden.nl.

Wat is niet toegestaan

- Huisdieren, omdat dit voor het huisdier geen prettige omgeving is als het zo druk is.
- Ongewenst en hinderlijk gedrag.
- Seksisme, racisme en andere vormen van discriminatie. Alle uitingen hiervan, zowel in gedrag, woord, of op kleding zijn verboden en leiden tot uitzetting.
- Bedreiging, belediging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
- Hinderlijk of aanstootgevend gedrag.
- Het dragen van clubkleding of clubuitingen.
- Demonstreren en/of actie voeren.

Commerciële activiteiten
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de organisatie commerciële activiteiten te ontplooien op het evenemententerrein.

Toiletten
Op het evenemententerrein zijn voldoende toiletvoorzieningen aanwezig. Wildplassen (en -poepen) is niet toegestaan en levert je een boete op.

Horeca op het evenemententerrein
Er is ruim voldoende aanbod aan eten en drankverkooppunten op het terrein.

Verlaten van terrein en overlast
Het evenemententerrein ligt midden in een bedrijventerrein en aan de rand van een woonwijk. Wij vragen bezoekers daarom om het evenemententerrein rustig te verlaten en eigendommen en erf te respecteren. Het meenemen van eigendommen van Havenfestival IJmuiden, consumpties of bekers van het evenemententerrein is niet toegestaan.

Flyeren en reclame maken
Flyeren of reclame maken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Fotograferen en opnames
Op muziek en optredens tijdens Havenfestival IJmuiden is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Daarom is het niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken voor commerciële doeleinden. Het meenemen van professionele apparatuur voor dat doel is dan ook niet toegestaan. Fotograferen vanuit het terrein is wel toegestaan.

Afval en milieu
Help ons het havengebied schoon te houden en gooi afval in de afvalbakken. We willen voorkomen dat plastic in het water terecht komt omdat dit slecht is voor al het leven op of in het water.

EHBO
Er is een bemande EHBO-post op het evenemententerrein en er rijden mobiele hulpverleners rond. Bij de EHBO post is ook AED-apparatuur beschikbaar.

Kleine kinderen
Kinderen zijn van harte welkom op Havenfestival IJmuiden. Wij verzoeken u vriendelijk om uw naam en uw telefoonnummer op de arm van uw kind te schrijven. Dat helpt enorm bij het herenigen van ouders en vermist kind. Bent u uw kind kwijt, dat kunt u dat melden bij onze infobalie.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de infobalie. Vermiste objecten kunnen daar ook worden aangemeld. Na afloop nog iets kwijt? Neem contact op via info@havenfestivalijmuiden.nl. Na een week zullen de gevonden objecten overgedragen worden aan de gemeente Velsen.

Bindende uitspraak
Daar waar in de praktijk blijkt dat deze huisregels niet voldoende duidelijk zijn, zal de veiligheidscoördinator beslissen. Zijn uitspraak is op dat moment bindend.

Contact

Stichting PreSail Havenfestival IJmuiden

Halkade 4 1976 DC IJmuiden info@presailijmond.nl

Projectleiding

No Nonsense Producties maike@nnprod.nl